Kör Göteborgsvägen tag av i rondellen vid Sävedalens plantskola..kör 700 meter-framme!.

 

Bästa färdsätt använd ResRobot..skriv in din adress samt stora ringvägen 50 sävedalen som destination i ResRobot.

    I love Pets